Röjsåg

Var säker när du hanterar en röjsåg

Många tänker tyvärr inte på att en röjsåg kan skada personen som använder den. Det medför att många människor skadar sig helt i onödan. För precis som med en motorsåg så krävs det att man respekterar verktyget man använder sig av. Något som tyvärr inte alla gör. Vilket också leder till att personen skadar sig genom ovetskap. En röjsåg har en vass klinga och därför bör man alltid använda skyddskläder och hjälm med skyddsglasögon när man använder den. Då undviker man många av de skador som är vanliga att människor drabbas av när de använder en röjsåg. För det är något som tyvärr händer relativt ofta och är väldigt tråkigt.

Som med nästan alla verktyg man använder sig av i trädgården så bör man se till att skydda sig och omgivningen så mycket som möjligt. För även om man själv använder skyddskläder så är det viktigt att man inte har människor i närheten när man arbetar. Det är också en vanlig anledning till varför olyckor inträffar och de hade kunnat gå att undvika. Då det enda man bör tänka på när man arbetar med en röjsåg är att man arbetar med en röjsåg. Man ska inte prata eller göra något annat samtidigt när man arbetar.

Hur viktigt är det att tänka på säkerheten när man arbetar med en röjsåg?

Det finns få saker som är viktigare att tänka på än säkerheten. Oavsett vad det är för verktyg man använder sig av så kan de skada. Därför lär vi våra barn från en tidig ålder att inte springa med saxar. Något som kan verka vara självklart och borde även applicera på när man arbetar med trädgårdsmaskiner såsom röjsågar. För många av de trädgårdsmaskinerna vi arbetar med är mycket farligare att använda sig av än en sax. Så säkerheten är det första och sista man alltid ska tänka på och det gäller framförallt med röjsågar.

Därför ska du vara säker när du hanterar en röjsåg. Se till att inte låta klingan komma för nära din kropp och bär skyddskläder. Då undviker du nästan alla eventuella skador och se till att alla i omgivningen håller sig borta under arbetets gång. För med de två sakerna så har du tagit bort alla risker nästan som finns med att arbeta med en röjsåg.

Om man inte har skyddskläder så bör man inte heller använda sig av en röjsåg innan man köpt dessa. Då risken för skador då ökar markant.

Att tänka på

Något som man även bör tänka på är att en röjsåg är ett verktyg man alltid ska ha högsta respekten för. Man ska tänka på samma sätt när man arbetar med en röjsåg som man skulle tänkt med en motorsåg. För båda verktygen kan skada en människa utan några svårigheter.

En annan sak man bör tänka på är att aldrig arbeta med en röjsåg helt själv. Se till att det finns människor som kan ringa efter hjälp vid behov. De ska hålla ett säkerhetsavstånd från där du arbetar men ska ändå finnas i närheten.