Service av hiss - hisservice

Vad är en hisservice?

En hisservice är precis som det låter en service av en hiss. Det finns många olika anledningar till när man behöver utföra en service av en hiss. En hiss är en maskin som transporterar människor eller gods upp och ner från olika höjder. Det absolut vanligaste användningsområdet för en hiss är i lägenhetshus. Idag är det även lagstadgat att nybyggda lägenhetshus som är över tre våningar ska ha en hiss installerad i fastigheten. På denna hiss behöver man sedan utföra en hisservice. Även om hissen skulle vara ny och man inte har märkt några direkta problem med hissen är det viktigt att man ändå gör en service. Det kan vara en enklare service som innebär att man kontrollerar så att allt ser rätt ut och smörjer de delar av hissen som slits mest.

Åke Carlsson Hissteknik AB i Småland är experter på allt vad har att göra med hissar. De har arbetat med hisservice och service av hissar sedan 1994 och erbjuder bland annat serviceavtal för att underlätta för dig.

Vidare kan det även behövas akuta servicearbeten av en hiss. Det finns fall då människor har fastnat i hissen och inte kunnat ta sig ut på grund av dåligt utförda servicearbeten. Det är viktigt att när man väl utför en service så bör man kontrollera hissen noggrant så att man inte riskerar att människor fastnar i den.

Reparation av hissar

En typ av service kan också vara en reparation av hissen. Dessa servicearbeten utförs ofta på beställning när någon har felanmält någon funktion på hissen. Det kan exempelvis behövas en reparation av dörrarna på hissen.

Idag har nästan alla moderna hissar också funktionalitet för att kunna kontakta de som arbetar med service och reparationer.

För att undvika att man behöver göra större reparationer eller servicearbeten på en hiss rekommenderas det starkt att man gör regelbundna servicekontroller av hissen. Att göra en noggrann kontroll av hissen en gång per år kan förhindra många problem med maskineriet. Det är viktigt att man smörjer hissens hörande delar och kontrollerar så att allt fungerar som det ska. Vid en hisservice är det också viktigt att prova hissens nödfunktioner. Varje hiss har en stoppknapp och en ringklocka som kan användas för att påkalla folks uppmärksamhet om man har fastnat i hissen. Idag har nästan alla moderna hissar också funktionalitet för att kunna kontakta de som arbetar med hisservice. Det fungerar ungefär som en telefon och man kan med hjälp av ett knapptryck komma i kontakt med jourhavande personal som kan rycka ut och göra en hisservice eller reparation vid behov.

Anlita någon för hisservice

Det finns många olika aktörer och företag som arbetar med service av hissar. Vad som är viktigt att tänka på är att vissa hissar kräver olika typer av servicearbeten. Vissa aktörer har riktat in sig på speciella hissmärken för att på ett så bra sätt som möjligt kunna utföra hisservicen. Men det finns även aktörer som klarar av att göra en service på vilken hiss som helst.

Priserna för en hisservice kan variera mycket beroende på vad det är som behövs göras. Om man sluter ett avtal med ett företag som ska utföra regelbundna servicearbeten på hissen en gång om året kan man undvika de akuta problemen med hissen. Som fastighetsägare kan man ofta spara pengar på att utföra regelbundna servicearbeten av hissen istället för att vänta på att problemen ska dyka upp.