Transporter och trailertransporter är riktigt spännande

Det finns många olika transportmedel för att delvis transportera sig själv och andra men även för att transportera varor genom landet och utanför. För att transportera mycket och över en längre sträcka är det väldigt vanligt att man utnyttjar så kallad trailertransport. En trailertransport klarar av att transportera det mesta som kunden önskar förutsatt att priset är inom åkeriets önskemål. Vanligtvis är dock att man transporterar fordon, maskiner eller boskapsdjur av olika slag. De flesta trailertransporterna är utrustade med moderna övervakningssystem som är kopplade till olika bevakningsföretag så att kunden skall känna sig trygg. På så sätt har man vanligen även spårningsutrustning på lasten så att man hela tiden kan ha koll på vart den befinner sig.

För att trailertransporter skall vara helt korrekta inom internationella standarder ska de följa konvention om fraktavtal vid internationell godsbefordran på väg, även kallad CMR-konventionen bestämmelser. Dessa beskriver vilka förplikter sig transportören åtar sig samt att avsändaren underkastas vissa förplikterser. Konventionen antogs av FN 1956 och gäller i alla nordiska länder samt de allra flesta europeiska länder.

När man genomför flyttar kortare sträckor och med mindre last använder man sig till stor del av tungtransport utan trailers. De flesta åkerier samt flyttfirmor har dessa fordon tillgängliga för att flytta tyngre och större föremål likt möbler, kassaskåp, piano eller liknande. De flesta personerna som arbetar med tungtransporter är ofta yrkesmän som har erfarenhet av att bära tyngre föremål. Människor som inte arbetar med detta har lättare att få personskador om man bär föremålen på fel sätt eller kan skada godset med fel teknik.

Transab i Jönköping har de tillstånd som krävs för att få köra tungtransporter och trailertransporter.

För att få köra trailertransport eller tungtransport krävs särskilt tillstånd, man säger att man har tillstånd att köra tung trafik. Inom ramen för tung trafik räknas när fordonet, inklusive lasten är längre än 12 meter eller har en vikt på över 3,5 ton. Det finns en hel del att tänka på vad gäller tung trafik både vad gäller manövreringen över fordonet men även lagar och restriktioner gällande vikt och höjd till exempel. Det är därför väldigt viktigt att någon som kör trailertransport eller tung transport har koll på sin rutt och planerat denna väl innan man ger sig ut. Det finns till exempel många broar som inte klarar av mer än viss vikt av fordonet och har krav på maximal axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt högsta tillåtna vikt. Det finns många vägar där även begränsningar på fordonets höjd finns utöver de vägvisningsportaler och elektriska ledningar där den fria höjden normalt är på 5,5 meter. Transportfordonen som är över 4,5 meter bör åtminstone ha planerat sin rutt då de kan stöta på problem med detta.

En annan viktig sak att tänka på när man kör trailertransport eller tungtransport är att parkering eller annan uppställning med dessa, får ej pågå längre än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdagar. Man bör alltid ha i åtanke att köra dessa särskilt tunga transporter på ett så trafiksäkert sätt som möjligt och i den högsta mån som går, på de vägar där risken för olycka är minimal.