tak

tak och takläggare, ett himla yrke!

Att vara takläggare innebär att man har som yrke att lägga tak och allt som hör därtill. En takläggare arbetar med hela takomläggningen eller nyläggningen. De är vanligt att takläggare även är med vid totala renoveringar av bostäder och lokaler. Eftersom taket ofta läggs om vid en total renovering är det viktigt att man även har en specialiserad takläggare som får sköta allt arbete med takomläggningen.

Det är vanligt att en takläggare har kunskaper inom olika typer av material eftersom tak numera kan bestå av olika sorters material är det en stor fördel om takläggaren är erfaren och klarar av att lägga tak oavsett vilket material det är. Vanliga material för tak är tegel, plåt, betong och papptak. Det i särklass billigaste taket är papptak. Dock är papptak inte särskilt kvalitativt och om taket ska användas under en mycket lång tid rekommenderas det att använda något annat material.

Att anlita en takläggare

Att anlita en takläggare varierar i pris helt beroende på i vilken stad du ska anlita en takläggare samt hur omfattande arbetet är. Ett riktpris på vad det kan kosta att anlita en takläggare av en firma är ungefär 450kr upp till cirka 700kr i timmen. Hur lång tid det tar att genomföra en takomläggning eller en nyläggning beror på hur pass svår behandlat taket är samt självklart hur stor yta taket sträcker sig över.

Det går att lägga tak själv men det är en svår och komplicerad process

Om taket är stort och du vill lägga exempelvis tegeltak. Att hyra in en takläggare brukar alltid löna sig i längden då arbetet blir professionellt utfört samt på betydligt kortare tid än om du hade gjort det själv. Taket är en mycket viktig del av din bostad eller en lokal. Det är taket som gör att huset inte läcker in någon fukt. Fukt skador i taket kan i längden få förödande effekter och därför rekommenderas det att du väljer en takläggare med dokumenterad erfarenhet av takläggning när du ska lägga om ditt tak.

Att utbilda sig till takläggare gör man enklast genom att gå en förberedande gymnasielinje. Många av byggprogrammen som finns att läsa på gymnasiet är meriterande att ha i bagaget när man söker jobb på en tak firma. Att sedan börja arbeta som tak montör innebär ofta att man får genomgå en lärande period där man följer med ut på takläggningar och ser hur arbetet går till. Det går även att sadla om till takmontör om man är vuxen genom att läsa någon av de många vuxenutbildningar som finns i Sverige. För att bli takläggare genom en vuxenutbildning krävs det ofta att man utbildar sig under ett års tid. Något som är bra med vuxenutbildningarna är att de ofta har en mycket tät kontakt med arbetslivet. Det ingår ofta LIA perioder som betyder ”lärande i arbete”. Det vill säga praktisk arbetslivserfarenhet under utbildningstiden.

Arbetet som takläggare kan vara fysiskt krävande och det domineras just nu av män. Det finns idag många verktyg som underlättar för takläggning och arbetet är inte lika fysiskt tungt som det var för några år sedan innan de moderna verktygen fanns. I snitt tjänar en fullärd takmontör omkring 25.000 kr i månaden. Innan en takmontör blir full betald är det vanligt att denne behöver arbeta i 4 800 timmar, omkring tre år.