sibirisk-lark-som-snickarvirke

Sibirisk Lärk som snickarvirke

Sibirisk lärk är ett trädslag som på senare år har använts i allt större kvantiteter. Detta då det har visat sig vara ett bra substitut till andra trädslag. Den sibiriska lärken återfinns främst i Ryssland men kan även påträffas i Kina och Mongoliet. Den har en god förmåga att frodas i allt saftigare miljöer. Därmed i miljöer med mycket snö vilket leder till mycket fukt. Sibiriska lärken växer upp till 40 meter ifall man låter trädet växa helt fritt medan stamdiametern blir uppemot 80 centimeter. Testrum AB jobbar med mycket snickerivirke och erbjuder bland annat sibirisk lärk som råvara vid byggen. På deras sida om Sibirisk Lärk skriver de lite mer om just träslaget.

Man har förbrukat den sibiriska lärken under många år men tidigare hade den andra användningsområden än vad den har idag. Förr använde man trädslaget till byggnationer som skulle vara i vatten, främst båtar. Idag använder men det till olika saker. Främst då det visat sig att andra trädslag har en allt större negativ påverkan än man tidigare har trott. Moderna tekniker har lett till att man inte använder trädslaget till båtar längre heller. Då det finns ny modern teknik som används till detta.

Teak

Teak är ett sådant trädslag som har kommit att användas mindre till utbyte av sibirisk lärk. Detta då teak och behandlingen av det trädslaget har haft större negativ påverkan på miljön än många andra trädslag. Samtidigt är det ganska likt den sibiriska lärken. Precis som teak har tryckimpregnerat virke visat sig ha haft negativ påverkan på miljön och därmed bytts ut i flera fall med sibirisk lärk.

Utseendemässigt är trädslaget väldigt likt den svenska granen men har ytterligare gula och röda färgtoner som betonas. Det är väldigt vanligt att man behandlar virket med exempelvis järnvitriol. För att på så sätt slippa undan den gråa och tråkiga nyans som virket efter ett tag kan resultera i. Detta är en vanlig procedur för de flesta andra virkeslagen med. Man kan även se till att behandla sibirisk lärk med olja för att få en längre livstid och ett glansigare yttre. Oljan ser till så att virket får en försämrad förmåga att ta åt sig fukt. Vilket i annat fall kan leda till sprickbildning.

Efterhand kan man även rengöra byggnationen av sibirisk lärk med grönsåpa. För att hålla den fräsch och samtidigt inte påverka materialet negativt. Smuts kan i annat fall bildas om man inte gör detta och det ökar risken för eventuellt mögel på ytan. Vilket kan resultera i oönskade kostnader för behandling av det.

Det är väldigt vanligt att man behandlar virket med exempelvis järnvitriol. För att på så sätt slippa undan den gråa och tråkiga nyans som virket efter ett tag kan resultera i.

Sibirisk lärk

Sibirisk lärk är i jämförelse med andra trädslag varken dyr eller billig utan man brukar räkna med att den är i mellanklassen. För att få ett härligt och naturligt utseende på ytterpaneler använder man vanligtvis trädslaget. Men det förekommer i många andra typer av byggnader med. Allt vanligare är att man använder det till altaner och andra byggnader utomhus. Detta då den sibiriska lärken har påvisade styrkor som att vara väldigt slitstark. Den klarar därmed olika väderförhållanden bättre än de flesta andra trädslagen. Materialet består av kärnved som gör det dessutom tåligt mot röta. Även garvsyra och kåda som återfinns i materialet bidrar till den extra uthålligheten som kommer med trädslaget.