byggvaror

Landet med byggvaror men utan snickare

Byggvaror är som vilket material som helst som används för konstruktionsändamål. Många naturliga substanser förekommande såsom lera, sten, sand och trä. Även kvistar och blad har använts för att konstruera byggnader och därmed kan dessa också räknas in inom termen för byggvaror. Bortsett från naturligt förekommande material så finns det många konstgjorda produkter som är i bruk, vissa mer och vissa mindre syntetiska. Tillverkningen av byggnadsvaror är en etablerad industri i många länder och användningen av dessa material är typiskt uppdelad i specifika yrken, såsom snickeri, isolering, VVS och takarbeten.

De initiala ekonomiska kostnaderna för byggvaror är inköpskostnaderna. Detta är ofta vad som styr beslutsfattandet om vilka material som ska användas till vilket bygge. Ibland tar även människor hänsyn till de energibesparingar eller materialens hållbarhet och kan därmed se värdet av att betala en högre initial kostnad i utbyte mot en lägre kostnad i längden. Till exempel kostar papptak mindre än ett plåttak att installera, men plåttaket kommer att vara funktionellt längre så Livscykelkostnaden blir lägre uträknat per år. Risker när man överväger livstidskostnaden hos ett material är om byggnaden skadas, såsom genom brand eller vindskador eller om materialet är inte lika hållbart som annonseras. Kostnaderna för material bör beaktas och att köpa material som håller sig bättre mot brand och dylikt kan förlänga livstiden, därför kan det vara bra att välja passande material om det är en högre risk för detta.

I Sverige finns det många etablerade företag som är specialiserade på försäljning av byggvaror. Det finns även många mindre gamla familjeföretag på nästan varenda ort i landet. Om man behöver byggvaror i Bollebygd eller Alingsås te.x då kan man åka till Sjögereds såg. I nästan vilken liten ort du kommer till i Sverige så kan du hitta en byggvaruhandel.

Byggvaror har funnits i århundraden och viss material har funnits längre än andra. Trä har använts som byggnadsmaterial i tusentals år i sitt naturliga tillstånd. Idag är parkett mycket vanliga i de industrialiserade länderna. Trä är en produkt av träd och ibland andra fiberväxter som används för byggändamål när det skurits och pressats till timmer och virke såsom brädor, plankor och liknande material. Det är ett generiskt byggmaterial och används i alla typer av byggnader oavsett struktur och i de flesta klimat. Det finns många olika kvaliteter till olika träslag, även bland samma trädslag. Detta innebär att vissa arter är bättre lämpade för olika användningsområden än andra och odlingsförhållanden är viktiga för att avgöra kvaliteten på slutprodukten.

Utöver själva byggstenarna till byggen så utgör termen byggvaror även färdiga produkter. Det kan vara färdiga fönster, dörrar eller toalettsitsar. Idag är det väldigt vanligt att stora delar av hus och liknande byggs upp i förväg på olika externa industrier. Dessa kan sedan beställas av byggnadsarbetarna för att installera dessa på plats och tillsätta resterande delarna av ett komplett hus. Byggvaror är med andra ord en väldigt bred term och man utnyttjar de produkter termen innefattar varje gång man på något sätt skall bygga något.