grona-elavtal-fran-fornybar-energi

Gröna elavtal från förnybar energi

Vindkraftverk är något som spridit sig över hela världen. Trots att de egentligen inte är speciellt effektiva på en del områden så är de nästan det vanligaste sättet att tillverka förnybar energi. De är helt enkelt inte så energieffektiva som många andra sätt som idag finns för att tillverka grön el.

Men det beror helt och hållet på vilka länder eller områden de står på. För något som börjar bli vanligare är att man bygger vindkraftverk ute till havs. Där blåser det mer och det finns inget som hindrar vinden. Men fortfarande så är det inte en hög effektivitet på den elen som utvinns. Det krävs helt enkelt alldeles för många vindkraftverk jämfört med till exempel solceller. Det kan låta väldigt konstigt men vindkraftverk är helt enkelt inte speciellt effektiva.

Det kräver även att man sätter upp vindkraftverken där det blåser väldigt mycket. Det ska även vara ett viss mått på meter per sekund för att det ska generera el alls. Det betyder att många vindkraftverk helt enkelt inte genererar el alls under stora delar av dagen. Det kan även bero på från vilket håll vinden blåser ifrån. Om det är åt fel håll så blir det en väldigt låg effektivitet.

VB Energi AB har elavtal med grön energi. De har lokalproducerad energi från bl.a. vindkraftverk för att prioritera vår miljö. Kika in deras sida om elavtal för att hitta ett elavtal som passar just dig.

Ska jag bygga ett vindkraftverk?

Beroende på vart någonstans i landet man bor eller har sin sommarstuga så kan det vara bra eller dåligt att sätta upp ett vindkraftverk. Men på många orter i Sverige så finns det bättre alternativ för miljövänlig el. Tyvärr är solceller inte riktigt ett bra val om man bor i de norra delarna av Sverige. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med sol för att det ska vara lönsamt. Där kan däremot ett vindkraftverk fungera mycket bättre. Det gäller helt enkelt att hitta den miljövänligaste lösningen och som även är lönsam. I en del delar av Sverige så är det vindkraftverken som är mest lönsamma. Men då kräver det som sagt en viss styrka på vinden. Annars kommer vindkraftverket inte generera speciellt mycket el. Men man kan säga samma sak om nästan alla förnybara energikällor. De är sällan hundraprocentigt effektiva. Men om man bor på en plats där det är en stark vind så kan det förse en med sitt dagliga energibehov. Något som till exempel inte solceller klarar av alls.

Hur går man tillväga för att ta reda på om man kan sätta upp ett vindkraftverk?

Att sätta upp ett vindkraftverk kräver att man först har en inspektion där de avgör om det är tillräckligt stark vind. Man kan också behöva prata med grannar och ansöka om tillstånd för att sätta upp ett vindkraftverk. Det kommer nämligen påverka dina grannar att du har ett sådant.

Så prata först och främst med grannarna för att se om de har något emot dina planer. Om du inte har några närliggande grannar så underlättar det. Men det krävs troligtvis att du har fått ett tillstånd beviljat för att du ska kunna ha ett vindkraftverk på tomten. Så kontrollera med kommun och länsstyrelse för att få reda på vilka regler som gäller.