fasadrenovering-puts

Att renovera fasaden är ett prioriterat ingrepp

Fasadrenovering är ett vanligt begrepp i byggnadsbranschen. Fasaden på byggnaden prioriteras högt och man vill alltid ha en fräsch och snygg fasad som representerar byggnaden. Man kan se fasaden till en byggnad som det första intrycket och därför vill man inte misslyckas. Liksom allt annat så tar denna skada med åren på grund av olika saker t.ex. vinterns kyla och isbildningen kan påverka fasaden och därmed kräva en fasadrenovering på sikt. Även mossbildning och dylikt skapar ett ofräscht yttre och kan behöva åtgärdas.

Fasader till olika byggnader har olika material. Det finns de i såväl trä som tegel men även puts som har kommit att bli väldigt vanligt på sistone. Träfasader är vanligt på äldre byggnader och har vanligen ett välkomnande yttre, dock så är det viktigt att man sköter om dessa noggrant så man slipper renovera fasaden. Eftersom att träfasader är målade så krävs det att man målar med en bra färg och sköter om den genom att tvätta regelbundet, i annat fall kan man behöva måla om allt mer frekvent vilket kan vara både dyrt och tidskrävande. I många fall måste man anlita personal som kan bidra med denna fasadrenovering dessutom. I de kyligare breddgraderna i Sverige är det viktigt att se till så man målar med färg som klarar av väderförhållandena. I annat fall kan fukt lätt ta sig igenom fasaden och skada denna men även frostsprängning är vanliga orsak till behov av fasadrenovering.

Fasadrenoveringar på tegel sker mer sällan än de på trä. Detta då tegel vanligtvis har en längre livslängd till en kostnad på de färre utseende alternativen. Man kan tycka att tegel har ett lite tråkigare utseende och därför används det sällan till annat än hyresbyggnader. De renoveringar som behövs göra på tegel är fasadputsningar vanligtvis, då teglet har tagit på sig skador av lite olika faktorer. Tegeltak som används i vissa byggnader med brukar i regel behöva tvättas regelbundet dessutom. Detta då det annars kan bilda oönskade utväxter som exempelvis mossa som på en längre sikt skulle kunna betyda en kortare livslängd på fasaden.

Fasadrenoveringar kan utföras självmant men det rekommenderas ändå att man anställer ett professionellt företag som gör detta dagligen. Om fasadarbetet mot förmodan skulle ske på egen hand och samtidigt skulle något gå fel så skulle det i längden resultera i flera oönskade kostnader för att fixa tillrätta detta. Det kan därför vara värt det att anställa ett etablerat företag för att genomföra detta. Det finns även mindre företag runt om i Sverige som genomför fasadarbeten mot en mindre summa, vilket till synes kan verka lockande. Flera av deras lösningar är i många fall endast temporära och man använder billigare material för att göra högsta egna vinning. Detta är bra att tänka på när man äger en egen byggnad, i hyreshus och dylikt är det vanligtvis hyresvärden som med jämna mellanrum ser till så att fasaden ser bra ut genom fasadrenovering. Har man planer på att sälja sin egna bostad så kan en fasadrenovering leda till ett finare yttre och en därmed en lönsam investering i längden.